LION KING DE MASSA

  ⚤ Stallion   * 12/03/2015   ♞ Purebred Lusitano    Bay

GENEALOGY

LION KING TABACO RIETO ESTOIRO
UJICA
PAMPA LANDIM
ADMIRA
AGATHA QING RIOPELE
NORTADA
SANARIA RIETO
HERBANARIA